ליצירת קשר

or@pivotfs.com
054-8191760 אור

ליווי בנקאי

נושא המימון בעסקים הינו אחד מעמודי התווך עליהם בנוי ומושתת עסק. כיום, נגישות לאשראי היא אחד החסמים העיקריים להתפתחותם ולפעילותם השוטפת של עסקים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעסקים קטנים ובינוניים. הכוונה נכונה ובניית אסטרטגיה מתאימה של מקורות מימון ואשראי, על שלל מוצרי האשראי השונים העומדים לרשותו של העסק, הינה קריטית. הליווי והייצוג נעשים הן מול הבנקים איתם העסקים כבר מנהלים יחסי עבודה שוטפים והן מול בנקים ומקורות אשראי חדשים.

 

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים בתחום המימון והאשראי לעסקים וחברות:

1. בחינת המצב הפיננסי, ניתוח האובליגו ומקורות האשראי הקיימים של העסק.

2. מחזור אשראי קיים על מנת לצמצם את עלויות מימון ולצורך הקלה על תזרים המזומנים השוטף.

3. הגדלת מסגרות האשראי וקבלת הלוואות למטרות מגוונות.

4. אופטימיזציה של יחסי חוב - בטוחות.

5. בחינת מקורות האשראי ויצירת שיתוף פעולה בין מספר בנקים לעבודה משותפת תחת מגבלות שיעבוד       שוטף כללי, פארי פאסו וכו'.

6. הכנת בקשות אשראי לצרכי הרחבת פעילות.

7. בחינת אלטרנטיבות אשראי נוספות ו"פתיחת דלתות" בבנקים נוספים.

 

התנהלות פיננסית ובנקאית נכונה דורשת מיומנות וקשב של כל בעל חברה ו/או עסק, מובילה בסופו של דבר לעמידה במטרות ובאתגרים הנקרים בפניהם.

פיבוט ייעוץ עסקי נוקטים בשיטת עבודה מול הבנקים המתאפיינת בשקיפות, מקצועיות ועקביות, מתוך תובנה ואמונה כי בדרך זו ניתן לרתום את הבנקים באופן הטוב ביותר לטובת צרכיו המימונים של עסק. פיבוט ייעוץ עסקי מתמחה במימון בנקאי לעסקים ולחברות מביאה עימה ניסיון רב, יועצי החברה בעלי רקע, והיכרות מעמיקה עם המערכת הבנקאית והקרנות.