קרן התאחדות התעשיינים

קרן התאחדות התעשיינים הוקמה בשנת 2015 בשיתוף התאחדות התעשיינים, קרן הדדית, בנק מרכנתיל ובנק אוצר החייל ונועדה לקדם צמיחה של מפעלים קטנים ובינונים, אשר מחזור המכירות השנתי שלהם הוא עד 150 מיליון שקל.

באמצעות קרן התאחדות התעשיינים ניתן לקבל הלוואה בגובה עד 15 מיליון ₪ לתקופה של עד 12 שנים. ההלוואות ניתנות בערבות בשיעור של כ-60% ע"י קרן הדדית.

?מדוע ניתנות הלוואות במסגרת התאחדות התעשיינים

ההלוואות שתעמיד הקרן הינן למטרות שדרו טכנולוגי וחידוש ציוד בתעשייה, במטרה להביא לצמיחת החברות והתייעלותן ולשם שיפור יכולתה של התעשייה להתחרות בעולם.

הקרן, נועדה לפתור את הקושי של התעשיינים לקבל הלוואות לטווח ארוך, מבלי שיצטרכו להעמיד נכסים אישיים כערבות, כפי שמקובל כיום.

מי זכאי לגשת?

בין 500 אלף ש"ח ל- 15 מיליון ש"ח. הקרן תהיה רשאית להמליץ גם על מתן

הלוואות בסכומים נמוכים יותר.

1. עסק  בעל מחזור מכירות שאינו עולה על 150 מ’ ₪ בשנה שקדמה לבקשה.

2. עסק החבר בהתאחדות התעשיינים.

3. עסק החבר בקרן הדדית במסלול א' לפחות שנה.

4. ללווה אין הלוואות להון חוזר שבהן, במצרפי ערבות הקרן ללווה עולה על סך של 2 מ’ ₪

מה הם תנאי הקרן?
סכום ההלוואה 

ליצירת קשר

or@pivotfs.com
054-8191760 אור

הלוואה בשיעור של עד 90% מגובה ההשקעה בציוד, מכונות או קווי ייצור.

שיעור המימון

1. שעבוד ספציפי ראשון בדרגה לטובת הבנק על הציוד הנרכש;

2. שעבוד ספציפי שני בדרגה לטובת הקרן על הציוד הנרכש שיירשם במעמד רישום השעבוד הספציפי הראשון בדרגה לטובת          

   הבנק (במידה שסכום ההשקעה יהיה גדול מסכום ההלוואה והבנק העמיד את יתרת המימון לצורך ההשקעה, יהיו היחסים בין

   ההלוואה בערבות הקרן וההלוואה הנוספת במתכונת של "פארי פאסו").

בטחונות נדרשים ​

ערבות בעלים לבנק על מלוא סכום ההלוואה.

ערבות בעלים

פריסה תשלומים נוחה של עד 12 שנים והקלה על התזרים בעזרת גרייס לתקופה של עד שנה.

תקופת ההלוואה
ריבית מקסימלית

פריים+1.9%.

1. ביצוע בדיקת ייתכנות – הבדיקה ללא עלות.

2. בניית תכנית עסקית ייעודית לקרן.

3. הגשת התכנית והצגתה בפני נציגי הקרן.

4. ניהול מו"מ מול הבנקים השונים המהווים שיקול מכריע בסכום ובתנאים.

תהליך ההגשה

מה הם יתרונות הקרן?

  • תנאי ההלוואה הינם נוחים הן בהיבט עלויות המימון הנמוכות והן בהיבט תקופת ההלוואה הארוכה למדי המאפשרת ניהול תזרים מזומנים נוח.

  • העמדת אשראי ע"י הקרן יכולה להתקבל גם עבור עסקים אשר לא מנהלים אשראי או פעילות שוטפת בבנק מרכנתיל דיסקונט. כלומר, עבור העסק מדובר בתוספת אשראי שאינה פוגעת במסגרותיו בבנקים בהם הוא פועל, בדומה לאשראי חוץ בנקאי.

  • הישענות על ביטחונות חיצוניים כדוגמת ערבות הקרן, מאפשרת לחברה לקבל תוספת אשראי מבלי להגדיל באופן משמעותי את היקף הבטוחות שלה.